Công văn phối hợp tuyên truyền vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 358 ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn về việc phối hợp tuyên truyền vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021

Nguồn: Văn Phòng Khối MTTQ và Các đoàn thể-Thành ủy Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên