Công văn số 1211/ LDDTBXH -LĐVL &DN v/v thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

 Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1211/ LDDTBXH -LĐVL &DN  v/v thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp_signed.pdf