Công văn số 1420/UBND – KGVX ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc người và phương tiện đến, đi qua các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh Lạng Sơn

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1420/UBND – KGVX ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc người và phương tiện đến, đi qua các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh Lạng Sơn

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên