Công văn số 1728 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động công dân làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1728 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động công dân làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn