Công văn số 188 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tập trung chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 188 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tập trung chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn