Công văn số 2236 ngày 07/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2236 ngày 07.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố.

Thông báo số 142/TB-SYT ngày 05/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yênvề việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ.

Thông báo số 141/TB-SYT ngày 05/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ.

Thông báo số 144/TB-SYT ngày 06/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ .

Thông báo số 1227/TB-SYT ngày 05/7/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19-BN 20534.

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn