Công văn số 2290 ngày 11.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2290 ngày 11.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Thông báo số 146/TB-SYT ngày 08/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn