Công văn số 2310 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2310 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 541 CĐ-TTg ngày 23.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn