Công văn số 2449 ngày 19/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2449 ngày 19.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Thông báo số 1880/TB-SYT ngày 18/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Thông báo khẩn số 18 ngày 17/7/2021 của Sở Y tế

Thông báo số 1343/TB-SYT ngày 17/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc Thông báo khẩn số 18 tìm người liên quan đến các địa điểm có ca mắc Covid-19

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn