Công văn số 2451 ngày 19/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2451 ngày 19.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố.

Thông báo số 162/TB-SYT ngày 18/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ;

TB-số 74/TB-KSBT ngày 17/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tìm người có đến các địa điểm với ca mắc COVID-19 Số 11 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

TB-số 73/TB-KSBT ngày 17/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục tìm người có đến các địa điểm có liên quan ca mắc COVID-19 mã số BN 44301 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

TB-số 72/TB-KSBT ngày 17/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục tìm người có đến các địa điểm có liên quan ca mắc COVID-19 BN 46300 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

TB-số 71/TB-KSBT ngày 17/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tìmngười có đến các địa điểm với ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

TB-số 70/TB-KSBT ngày 17/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tìmngười có đến các địa điểm với ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;

TB-số 69/TB-KSBT ngày 17/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nôngvề việc tìm người có đến các địa điểm với ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

TB-số 68/TB-KSBT ngày 16/7/2021 về việc tiếp tục tìm người có đến các địa điểm có liên quan ca mắc COVID-19 số 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Thông báo số 67/TB-KSBT ngày 16/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục tìm người có đến các địa điểm có liên quan ca mắc COVID-19 số 05 (BN 40924) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Thông báo số 41/TB-BCĐ ngày 18/7/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Thái Bình.

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn