Công văn số 2475 ngày 20/7/2021 của Sỏ Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2475 ngày 20.7.2021 của Sỏ Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố.

Thông báo số 1355/TB-SYT ngày 19/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19;

Thông báo số 1354/TB-SYT ngày 19/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19;

Thông báo số 163/TB-SYT ngày 19/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm cơ nguy cơ

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn