Công văn số 2498 ngày 21/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2498 ngày 21.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

TB-số 639/TB-SYT ngày 20/7/2021 của Sở Y tế Hà Giang về việc tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19;

TB-số 165/TB-SYT ngày 20/7/2021 của Sở Y tế Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ;

TB-số 79/TB-KSBT ngày 20/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tìm người có đến các địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 tại huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông;

Thông báo số 78/TB-KSBT ngày 20/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tìm người có đến các địa điểm cùng ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 số 13 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

TB-số 75/TB-KSBT ngày 18/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục tìm người đến các địa điểm có liên quan ca mắc COVID-19 thứ 11(Mã số BN48664) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên