Công văn số 2512 thông báo các đơn vị thực hiện công tác tư vấn du học tại tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2512 thông báo các đơn vị thực hiện công tác tư vấn du học tại tỉnh Bắc Kạn .pdf