Công văn số 2525 ngày 22/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2525 ngày 22.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

TB-số 1971/TB-SYT ngày 21/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19;

TB-số 1370/TB-SYT ngày 21/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19;

TB-số 1369/TB-SYT ngày 21/7/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19;

TB-số 169/TB-SYTngày 21/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ.

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn