Công văn số 2562 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc truy vết theo Thông báo của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2562 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc truy vết theo Thông báo của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai;

Thông báo số 18 TB-BCĐ ngày 05.5.2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN160 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội;

Thông báo số 19 TB-BCĐ ngày 05.5.2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai đính chính Thông báo khẩn số 18 tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN160 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn