Công văn số 2582 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc rà soát người về từ bệnh viện và các địa điểm có ca lây nhiễm Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2582 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc rà soát người về từ bệnh viện và các địa điểm có ca lây nhiễm Covid-19

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn