Công văn số 3421/UBND-VXNV ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 3421/UBND-VXNV ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên