Công văn số 629 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong vùng ĐB DTTS

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 629 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong vùng ĐB DTTS;

KH số 224 của Ban Dân tộc về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong vùng ĐB DTTS

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn