Công văn số 666 của UBND thành phố Bắc Kạn V/v tuyên truyền, vận động nhân dân không vớt gỗ, củi, đánh bắt cá và tham quan, giã ngoại tại khu vực công trường đang thi công cũng như khu vực lòng Hồ chứa nước Nặm Cắt

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 666 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền, vận động nhân dân không vớt gỗ, củi, đánh bắt cá và tham quan, giã ngoại tại khu vực công trường đang thi công cũng như khu vực lòng Hồ chứa nước Nặm Cắt

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn