Công văn số 722 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường tuyên truyền về phòng dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 722 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường tuyên truyền về phòng dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn