Công văn số 731 của UBND thành phố Bắc Kạn V/v tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 731 của UBND thành phố Bắc Kạn V.v tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên;

Văn bản số 393 của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản V.v tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn