Công văn số 753 của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo đính chính nội dung câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lựng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm ngày toàn dân PCCC”

Xem chi tiết tại đây:Công văn 753 của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo đính chính nội dung câu hỏi Cuộc thi Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lựng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm ngày toàn dân PCCC”

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn