Công văn số 753 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 753 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn