Công văn số 801 của UBND thành phố Bắc Kạn V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải và tuyên truyền phòng chống dịch COVD-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 801 của UBND thành phố Bắc Kạn V.v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải và tuyên truyền phòng chống dịch COVD-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn