Công văn số 838 của UBND thành phố Bắc Kạn V/v tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha)

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 838 của UBND thành phố Bắc Kạn V.v tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha);

Công văn số 2483/BYT – KCB ngày 6/4/2021 của Bộ Y tế

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn