Công văn số 848 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân số 2586

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 848 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân số 2586

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn