Công văn số 887 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 887 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nguồn: Phòng Lao động thành phố Bắc Kạn