Công văn thực hiện Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 30/6/2022 của Ban chỉ huy PTDS;PCTT-TKCN;PCCC&CNCH tỉnh Bắc Kạn