CÔNG VĂN Thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 782/CV-TU Thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Nguôn: Thành ủy Bắc Kạn