CÔNG VĂN Tuyên truyền hưởng ứng giải báo chí toàn quốc lần thứ IX năm 2024 ( Giải Búa liềm vàng )

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1114/CV-TU Tuyên truyền hưởng ứng giải báo chí toàn quốc lần thứ IX năm 2024 ( Giải Búa liềm vàng )

Nội dung tệp đính kèm : Kế hoạch số 168/BTGTW

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn