CÔNG VĂN V/v cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu cập nhật hồ sơ, căn cước công dân vào ứng dụng VssIĐ-BHXH số 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 420/BHXH-TT V/v cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu cập nhật hồ sơ, căn cước công dân vào ứng dụng VssIĐ-BHXH số 

Nguồn: BHXH thành phố Bắc Kạn