CÔNG VĂN V/v đề nghị chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 897/UBND-KT V/v đề nghị chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nguồn: UBND thành phố