Công văn V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 507/KH-TTYT ngày 24/5/2023 và phân bổ vitamin A cho chiến dịch đợt I

Xem nội dung chi tiết tại đây:Công văn V.v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 507 KH-TTYT ngày 24.5.2023 và phân bổ vitamin A cho chiến dịch đợt I

BC Vitamin A và danh sách trẻ đợt I-2023

Nguồn: Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kạn