CÔNG VĂN V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi ” Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam ”

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1286/UBND-VP V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi ” Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam ”

Nội dung tệp đính kèm : Kèm KH số 208/KH-CAT-PC06

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn