Công văn V/v không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính và công tác thu nhận CCCD đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn TP