CÔNG VĂN V/v Khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC mùa nắng nóng

Xem nội dung chi tiết tai đâyCÔNG VĂN số 1700/CAT-PC07 V/v Khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC mùa nắng nóng

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn