CÔNG VĂN V/v phối hợp, chủ động ứng phó với thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1421/UBND-KT V/v phối hợp, chủ động ứng phó với thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn