Công văn V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô,tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu năm 2023

Xem nội dung chi tiết tai đây : Công văn số: 2563/UBND-CATP V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô,tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu năm 2023