CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4590/CAT-PC02 V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn