CÔNG VĂN V/v Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19,khảo sát nhu cầu vắc xin phòng Covid-19, 6 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 409/UBND-VP Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19,khảo sát nhu cầu vắc xin Covid-19, 6 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thành phố