CÔNG VĂN V/v tạo nguồn tuyển sinh trình độ đại học vừa làm vừa học và sau đại học năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 242/CĐBK-ĐT V/v tạo nguồn tuyển sinh trình độ đại học vừa làm vừa học và sau đại học năm 2024

Nguồn: Trường CĐ Bắc Kạn