CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ tại nước Cộng hòa Dân Chủ nhân dân Lào năm 2024 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 672/SNV-CCVC V/v thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ tại nước Cộng hòa Dân Chủ nhân dân Lào năm 2024 

(Gửi kèm bản scan Thông báo số 509/TB-BGDĐT của Bộ GD&ĐT)

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn