CÔNG VĂN V/v thực hiện các nội dung tại Thông báo ý kiến của TT Thành ủy tại hội nghị giao ban công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 744/UBND-VP V/v thực hiện các nội dung tại Thông báo ý kiến của TT Thành ủy tại hội nghị giao ban công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023

Nguồn: UBND thành phố