CÔNG VĂN V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 996/UBND-TH V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn