CÔNG VĂN V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 Tuồn lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 866/UBND-VP V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 Tuồn lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế

Nguồn: UBND thành phố