CÔNG VĂN V/v triển khai kế hoạch phát động Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động ( 15/4/1974-15/4/2024 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 141/VHTT-TH V/v triển khai kế hoạch phát động Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động ( 15/4/1974-15/4/2024 )

Nội dung tệp đính kèm : KH số 361/KH – CAT-PX03

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố