CÔNG VĂN V/v triển khai kế hoạch về Thể lệ Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 8 năm ( 2024-2025 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1616/UBND-KT V/v triển khai kế hoạch về Thể lệ Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 8 năm ( 2024-2025 )

Nội dung tệp đính kèm : QĐ số 795/UBND

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn