CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1375/UBND-CATP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024

Nội dung tệp đính kèm : Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn