CÔNG VĂN V/v Tuyên truyền các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 364/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao

Nguồn: Sở TT-TT Bắc Kạn