Công văn về việc theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bế mạc Hội thi “Bắc Kạn học tập và làm theo Bác”

Xem chi tiết tại đây:Công văn về việc theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bế mạc Hội thi “Bắc Kạn học tập và làm theo Bác”